הוספת חברה חדשה

בכדי לקלוט לפורטל נתוני עובדים בחברה כלשהי, יש להקים את החברה בפורטל:

לאחר כניסה למערכת של ללחוץ על "הוסף חברה":

יש למלא את כל פרטי החברה, כאשר יש לציין את תוכנת השכר שבה מחושב השכר. נציג הוא שם חשבת השכר שמטפלת בחברה.