יבוא עובדים

נכנסים בפורטל לחברה שאליה רוצים לייבא את הנתונים, מצד ימין יש אופציה של "ניהול עובדים"

יש לצרף את הקבצים שיש לייבא. יש לבחור בפעולות שיש לבצע בזמן היבוא.
אם נסמן את כל הפעולות ב V ישלחו בסוף הייבוא, מיילים לכל העובדים לצורך הרשמה ומילוי 101.

בסוף היבוא תתקבל הודעה