יבוא עובדים ממכפל

לאחר הוספת חברה חדשה יש להכין קבצים לקליטה, בהתאם לרשום מטה:

הפקת קבצים מתוכנת מכפל:

הפקת קובץ פרטי עובדים

קובץ—> יצוא—> נתונים לאקסל—> נתוני שכר גולמיים–> נתוני עובד

הפקת קובץ פרטי ילדים

קובץ—> יצוא—> נתונים לאקסל—> שאילתות פרטיות—> ילדים

נדרש ליצר שאילתת ילדים:

שאילתה ילדים
שאילתה ילדים

 

על מנת לא לייבא את העובדים שאינם פעילים יש להתחיל מ- 01:

יבוא עובדים פעילים
יבוא עובדים פעילים