יבוא עובדים מהר-גל

לאחר הוספת חברה חדשה יש להכין קבצים לקליטה.

הפקת קבצים מתוכנת הרגל :

הפקת קובץ פרטי עובדים

דוחות—> מחולל דוחות—> נתוני עובדים 101

הפקת קובץ פרטי ילדים

דוחות—> מחולל דוחות—> נתוני ילדים 101

לאחר הכנת 2 הקבצים (פרטי עובדים ו פרטי ילדים) יש לייבא את הקבצים לפורטל.